Siedziba B2B (Warszawa)

Centrala Warszawa

Adres:
B2B.net S.A.
Kopernik Office Buildings, wejście E,
Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa,

Telefon:
22 427 63 70
+48 791 003 666

E-Mail:
office@B2Bnetwork.pl

KRS: 0000387063
NIP: 5711707392
Regon: 280613330

Kapitał zakładowy .: 1 360 000,00 PLN (wpłacony w całości)

BACK